17-04-2015
Οι κακοί τρόποι των αφεντικών είναι μεταδοτικοί

photo

Όταν ένα αφεντικό καταχράται την εξουσία του και φέρεται στους εργαζόμενους ανάρμοστα, τότε αυτομάτως η κακή συμπεριφορά μεταδίδεται σε ολόκληρο το εργασιακό περιβάλλον.


Ένα καταχρηστικό αφεντικό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ευεξία των εργαζομένων, ενώ επιπλέον, η έρευνα έχει δείξει  ότι μπορεί να επηρεάσει ακόμα και την υγεία τους, καθώς συσχετίζεται με αυξημένα ποσοστά καρδιακής προσβολής, υπέρτασης, άγχους  και χρόνιου στρες.

 

Όμως οι επιπτώσεις αυτές δεν αφορούν μόνο τους άμεσα υφισταμένους τους. Πρόσφατη έρευνα, την οποία διεξήγαγε μια ομάδα επιστημόνων της Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Drexel, δείχνει ότι η κακή συμπεριφορά του αφεντικού μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την επιχείρηση.

 

Οι  ερευνητές εικάζουν πως όταν αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, δημιουργούν ένα πρότυπο ανοχής της καταχρηστικής συμπεριφοράς, το οποίο ακολουθείται στη συνέχεια από τους υφισταμένους τους και έτσι εξαπλώνεται σε ολόκληρη την επιχείρηση.

 

«Όταν οι υφιστάμενοι βλέπουν τους προϊσταμένους τους να προβαίνουν σε καταχρηστικές μεθόδους  επιτήρησης, υιοθετούν και αυτοί τις ίδιες συμπεριφορές απέναντι στους δικούς τους υφιστάμενους», εξηγεί η επικεφαλής της έρευνας Mary.  Μ. Mawritz.

 

Για να καταλήξουν στα συμπεράσματα αυτά, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν στοιχεία από έρευνες, οι οποίες αφορούσαν σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών και βιομηχανιών, μεταξύ των οποίων η τεχνολογία, η κυβέρνηση, η ασφάλιση, η χρηματοδότηση, η υπηρεσία τροφίμων, το  λιανικό εμπόριο, οι κατασκευές και η υγειονομική περίθαλψη.

 

Η μελέτη διαπίστωσε, ακόμα, ότι όταν το κλίμα στο γραφείο είναι εχθρικό γενικότερα, οι εργαζόμενοι αισθάνονται ανταγωνισμό και καχυποψία μεταξύ τους και η «μετάδοση» της καταχρηστικής συμπεριφοράς άνωθεν είναι εντονότερη.

 

Αντίθετα, όταν το κλίμα στον εργασιακό χώρο είναι φιλικό, η «μετάδοση» των καταχρηστικών συμπεριφορών αμβλύνεται. Όπως εξηγούν οι ερευνητές, όταν ένας προϊστάμενος κακομεταχειριστεί τον υφισταμένό του και το κλίμα δεν είναι εχθρικό, οι συνάδελφοί του θα τον υποστηρίξουν.