06-06-2015
Ποιες ασθένειες προμηνύει η απώλεια δοντιών

photo

Η απώλεια των δοντιών δεν αποτελεί μόνο ένα αισθητικό και πρακτικό πρόβλημα. Είναι και προάγγελος μελλοντικών καρδιαγγειακών επεισοδίων, διαβήτη, ακόμα και θανάτου, σύμφωνα με νέα μελέτη από τη Φινλανδία

 

Στη μελέτη συμμετείχαν 8.446 άτομα, ηλικίας 25 έως 75 ετών, οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα ολοκληρωμένο ερωτηματολόγιο και υποβλήθηκαν σε κλινικές εξετάσεις. Ο αριθμός των δοντιών που έλειπαν καταγράφηκε κατά την έναρξη και οι πληροφορίες για τα περιστατικά νόσου ή θανάτου ελήφθησαν από τα εθνικά μητρώα, σε 13 χρόνια παρακολούθησης.

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η απώλεια περισσότερων από πέντε δοντιών αυξάνει τον κίνδυνο για επεισόδια στεφανιαίας νόσου και εμφράγματος του μυοκαρδίου κατά 140%. Περισσότερα από εννέα ελλείποντα δόντια σχετίζονταν με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα (51%), για διαβήτη (31%) και για θάνατο (37%). Τα αντίστοιχα ποσοστά σε άτομα που είχαν χάσει όλα τα δόντια τους κυμαίνονταν από 40 έως 68%.

 

Σύμφωνα με τον ερευνητή John Liljestrand, ο αριθμός των δοντιών που έχουν χαθεί θα μπορούσε να είναι ένας πρόσθετος δείκτης για τους ιατρούς Γενικής Ιατρικής, όταν αξιολογούν επιμέρους παράγοντες κινδύνου για χρόνιες ασθένειες.

 

Η μελέτη, η οποία διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι σε συνεργασία με το Φινλανδικό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας (THL), δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Dental Research.