06-10-2015
Ελπίδες για τους ασθενείς με τον ιό του AIDS (HIV)

photo

Θετική γνωμοδότηση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, εξέδωσε η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) για ένα ερευνητικό φαρμακευτικό προϊόν  εναντίον του ιού του AIDS.

 

Το φάρμακο παράγεται από την φαρμακευτική εταιρεία Gilead, λαμβάνεται σε μορφή δισκίου μία φορά την ημέρα και περιέχει τέσσερις διαφορετικές δραστικές ουσίες σε ένα χάπι: elvitegravir 150 mg, cobicistat 150 mg, emtricitabine 200 mg και tenofovir alafenamide (TAF) 10 mg.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλλε η παρασκευάστρια εταιρία στην αίτηση για την έγκρισή του, το φάρμακο είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση της λοίμωξης με τον ιό HIV-1 σε πρωτοθεραπευόμενους ενηλίκους και εφήβους, σε ενηλίκους με μη ανιχνεύσιμα επίπεδα του ιού (ιολογική καταστολή) στο αίμα οι οποίοι αλλάζουν θεραπεία, και σε  ενηλίκους με ήπια έως μέτρια διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας.

 

Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) θα εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την έγκριση των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Εκτός από το συγκεκριμένο, δύο ακόμα αγωγές με βάση το TAF βρίσκονται υπό αξιολόγηση από τον ΕΜΑ. Η  πρώτη είναι ένας ερευνητικός, σταθερής δόσης συνδυασμός της emtricitabine 200 mg με tenofoviralafenamide 25 ή 10 mg (F/TAF), που χρησιμοποιείται μαζί με άλλους αντιρετροϊκούς παράγοντες. Η δεύτερη είναι μία ερευνητική, άπαξ ημερησίως λαμβανόμενη, από του στόματος αγωγή, που συνδυάζει emtricitabine 200 mg, tenofovir alafenamide 25 mg και rilpivirine 25 mg (R/F/TAF). Οι emtricitabine και tenofovir alafenamide προέρχονται από την Gilead Sciences και η rilpivirine από την Janssen Sciences Ireland UC.

 

Η TAF και όλες οι θεραπείες με βάση την TAF είναι ερευνητικά προϊόντα, των οποίων η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα δεν έχουν τεκμηριωθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.