10-11-2015
«Είναι σημαντικό να προσφέρεις»: Πρόγραμμα σίτισης άπορων οικογενειών

photo

Είναι σημαντικό να προσφέρουμε όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά στήριξη στις ολοένα και αυξανόμενες βασικές ανάγκες σίτισης απόρων οικογενειών.

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί»  σε συνεργασία με τα Κοινωνικά Παντοπωλεία Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, συμπράττουν με στόχο να βοηθηθούν άπορες οικογένειες στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας τους με αξιοπρέπεια τα προς το ζην και σας καλούν να γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας γιατί  «Είναι σημαντικό να προσφέρεις»!

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 240 δικαιούχοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δωρεάν σίτισης για διάστημα 6 μηνών. Στόχος, με τη δική σας υποστήριξη, είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ωφελούμενων οικογενειών που θα έχουν πρόσβαση στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Πως μπορείτε να βοηθήσετε:

Αγοράζοντας τις κάρτες με την ένδειξη «Είναι σημαντικό να προσφέρεις» αξίας 5 ευρώ και 20 ευρώ από τα καταστήματα Carrefour Μαρινόπουλος και Public σε όλη την Ελλάδα, βοηθάτε μια άπορη οικογένεια συμβάλλοντας στην κάλυψη των βασικών αναγκών σίτισης.

5 ευρώ = γεύμα 1 μέρας & 20 ευρώ = γεύματα 1 εβδομάδας

Τα χρήματα από την αγορά των καρτών διατίθενται (100%) εξολοκλήρου σε άπορες οικογένειες, χάρη στην υποστήριξη χορηγών και συνεργατών.

Σκοπός Προγράμματος:

Το πρόγραμμα «Είναι σημαντικό να προσφέρεις» αποσκοπεί στη βοήθεια άπορων οικογενειών, με στόχο να:

  • Ελαφρύνει τον ήδη επιβαρυμένο οικογενειακό προϋπολογισμό άπορων οικογενειών που απευθύνονται στους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται  η Ένωση για βοήθεια.
  • Βοηθήσει μακροπρόθεσμα τις προστατευόμενες οικογένειες να ανακάμψουν από το σοκ της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, διαφυλάσσοντας την αξιοπρέπειά τους
  • Ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη
  • Διασφαλίσει τη διαφάνεια στις διαδικασίες που ακολουθούνται για την παροχή σίτισης σε άπορες οικογένειες  καθώς οι οικογένειες που εντάσσουμε στο πρόγραμμα δε συμμετέχουν και σε άλλα προγράμματα.
  • Κριτήρια υπαγωγής οικογένειας στο Πρόγραμμα:
  • Για να ενταχθεί μια οικογένεια στο πρόγραμμα χρειάζεται να τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Εισόδημα: Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις ? 6.000.
  • Οικογενειακή κατάσταση: Βασική προϋπόθεση υπαγωγής στο Πρόγραμμα είναι να υπάρχουν ανήλικα τέκνα. Θα συνεκτιμώνται επίσης οι συνθήκες στέγασης της οικογένειας.
  • Τα νοικοκυριά δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα σίτισης/προμήθειας προϊόντων που διοργανώνουν άλλοι φορείς (π.χ. Δήμοι κ.λ.π.).
  • Τα νοικοκυριά επιλέγονται αποκλειστικά από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»  έπειτα από έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών σε συνεργασία με φορείς παιδικής προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κοινωνική υπηρεσία της Ένωσης στο  210 74 82 690210 74 82 690 ή στο socialservice@mazigiatopaidi.gr.