26-11-2015
Νέα θεραπεία για τους ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια

photo

Αναπτερώνονται οι ελπίδες για μεγαλύτερη σε διάρκεια και καλύτερη σε ποιότητα ζωή, με λιγότερες νοσηλείες, για εκατομμύρια Ευρωπαίους με συμπτωματική χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) ενέκρινε το σύμπλοκο μόριο Σακουμπιτρίλη/Βαλσαρτάνη για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών, με συμπτωματική χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF). Πρόκειται για την  πρώτη και μόνη θεραπεία που δείχνει σημαντικό όφελος σε επίπεδο θνητότητας, σε μία μελέτη άμεσης σύγκρισης έναντι της εναλαπρίλης, ενός αναστολέα του Μετατρεπτικού Ενζύμου της Αγγειοτασίνης (αΜΕΑ).

Η νέα αυτή θεραπεία είναι ένα δισκίο, το οποίο λαμβάνεται δύο φορές την ημέρα και διαθέτει έναν μοναδικό μηχανισμό δράσης, ο οποίος θεωρείται  ότι μειώνει το φορτίο που καλείται να διαχειριστεί η καρδιά με ανεπάρκεια.

Η έγκριση βασίζεται στα αποτελέσματα της μελέτης PARADIGM-HF, με τη συμμετοχή 8.442 ασθενών με HFrEF, η οποία διεκόπη πρώιμα όταν δείχθηκε ότι το σύμπλοκο μόριο Σακουμπιτρίλη/Βαλσαρτάνη μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου έναντι της εναλαπρίλης. Στο τέλος της μελέτης, οι ασθενείς που έλαβαν ΣακουμπιτρίληΒαλσαρτάνη ήταν πιθανότερο να βρίσκονται εν ζωή και λιγότερο πιθανό να νοσηλευτούν για καρδιακή ανεπάρκεια, σε σχέση με τους ασθενείς στους οποίους δόθηκε εναλαπρίλη. Η ανάλυση των δεδομένων ασφάλειας έδειξε ότι το σύμπλοκο μόριο Σακουμπιτρίλη/Βαλσαρτάνη είχε παρόμοιο προφίλ ασφάλειας με την εναλαπρίλη.

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η νέα θεραπεία:

  • μείωσε τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια κατά 20%
  • μείωσε τις νοσηλείες από καρδιακή ανεπάρκεια κατά 21%
  • μείωσε τον κίνδυνο ολικής θνητότητας κατά 16%