08-12-2015
Ελπίδες για τα παιδιά που πάσχουν από νευροβλάστωμα

photo

Τα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο του νευρικού συστήματος θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια πιθανή νέα θεραπεία, χάρη σε μια διεθνή ομάδα που καθοδηγείται από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κεντ και του Ινστιτούτου Ιατρικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Goethe, στη Γερμανία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η φλουβενδαζόλη - ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται κατά των παρασιτικών σκουληκιών- έχει θεραπευτικές δυνατότητες κατά του νευροβλαστώματος, ενός καρκίνου του περιφερικού νευρικού συστήματος, που προσβάλει τα παιδιά.

Δοκιμές σε 461 κυτταρικές σειρές καρκίνου αποκάλυψαν ότι το νευροβλάστωμα -ο πιο κοινός στερεός καρκίνος που εμφανίζεται εκτός του εγκεφάλου στα παιδιά και μια σημαντική αιτία θανάτου κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας- ήταν πολύ ευαίσθητο στη φλουβενδαζόλη.

Βρέθηκε, επίσης, ότι το συγκεκριμένο φάρμακο μειώνει τη βιωσιμότητα των πέντε δειγμάτων πρωτογενούς νευροβλαστώματος, σε συγκεντρώσεις που πιστεύεται ότι είναι εφικτό να χορηγηθούν σε ανθρώπους. Η φλουβενδαζόλη ανέστειλε το σχηματισμό αγγείων και την ανάπτυξη νευροβλαστώματος σε ένα μοντέλο όγκου σε γονιμοποιημένα αυγά κότας.

Η επίκτητη ανθεκτικότητα σε διάφορα αντικαρκινικά φάρμακα είναι ένα μείζον πρόβλημα στο νευροβλάστωμα υψηλού κινδύνου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι 119 από 140 κυτταρικές σειρές νευροβλαστώματος με επίκτητη ανθεκτικότητα σε διάφορα αντικαρκινικά φάρμακα, ήταν ευαίσθητες στην φλουβενδαζόλη, σε χαμηλές συγκεντρώσεις.

Η ερευνητική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φλουβενδαζόλη αντιπροσωπεύει μία βιώσιμη δυνητική θεραπευτική επιλογή για το νευροβλάστωμα και θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω έρευνας.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports.