03-01-2018
Βιταμίνη D για την πολλαπλή σκλήρυνση;

photo

Η βιταμίνη D θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει μια φθηνή, ασφαλή και εύκολη θεραπεία για την πολλαπλή σκλήρυνση, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης.

Η λήψη υψηλής δόσης βιταμίνης D3 είναι ασφαλής για τους ανθρώπους με σκλήρυνση κατά πλάκας και μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση της υπερδραστήριας ανοσολογικής απάντησης του οργανισμού, σύμφωνα με μια πιλοτική μελέτη, που δημοσιεύθηκε από γιατρούς του νοσοκομείου Johns Hopkins στο Neurology, το ιατρικό περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας.

«Αυτά τα αποτελέσματα είναι συναρπαστικά, καθώς η βιταμίνη D έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει μια φθηνή, ασφαλή και εύκολη θεραπεία για τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση», επισημαίνει ο συντάκτης της μελέτης Peter Calabresi, MD, καθηγητής Νευρολογίας και διευθυντής του Κέντρου Πολλαπλής Σκλήρυνσης του Johns Hopkins.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης της πολλαπλής σκλήρυνσης, ενώ σε ανθρώπους που ήδη πάσχουν αυξάνουν τις πιθανότητες για μεγαλύτερη αναπηρία και αυξημένη δραστηριότητα της νόσου.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, 40 άτομα με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση έλαβαν είτε 10.400 διεθνείς μονάδες, είτε 800 διεθνείς μονάδες βιταμίνης D3 (συμπληρώματα), ημερησίως, για έξι μήνες (η τρέχουσα συνιστώμενη ημερήσια δόση είναι 600 διεθνείς μονάδες). Ασθενείς με σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης D δεν συμπεριελήφθησαν στη μελέτη.

Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε εξετάσεις αίματος κατά την έναρξη της μελέτης και πάλι σε τρεις και έξι μήνες, προκειμένου να μετρηθεί η ποσότητα της βιταμίνης D στο αίμα τους και η απόκριση στα Τ κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος, τα οποία διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην πολλαπλή σκλήρυνση.

Ενώ οι ερευνητές ακόμα δεν έχουν καθορίσει τα βέλτιστα επίπεδα βιταμίνης D στο αίμα για τα άτομα που πάσχουν, ένα προτεινόμενο εύρος από 40 έως 60 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο (ng / ml) έχει προταθεί ως στόχος. Οι συμμετέχοντες που έλαβαν την υψηλή δόση της βιταμίνης D έφθασαν σε επίπεδα εντός του προτεινόμενου στόχου, ενώ η ομάδα που έλαβε τη χαμηλή δόση δεν πέτυχε το στόχο.

Οι παρενέργειες από τα συμπληρώματα βιταμινών ήταν ήσσονος σημασίας και δεν διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων. Ένα άτομο σε κάθε ομάδα υποτροπίασε.

Τα άτομα που έλαβαν υψηλή δόση παρουσίασαν μια μείωση του ποσοστού των Τ φλεγμονωδών κυττάρων, που σχετίζονται με την βαρύτητα της νόσου, ειδικά των κυττάρων IL-17 + CD4 + και CD161 + CD4 +. Όταν η αύξηση των επιπέδων της βιταμίνης D στο αίμα ήταν μεγαλύτερη από 18 ng / ml, κάθε επιπλέον 5 ng / ml αύξηση οδήγησε σε 1 % μείωση στο ποσοστό των IL-17 + CD4 + Τ κυττάρων στο αίμα. Τα άτομα που έλαβαν τη χαμηλή δόση δεν παρουσίασαν σημαντικές αλλαγές στα ποσοστά των υποσυνόλων των Τ κυττάρων τους.

«Ελπίζουμε ότι αυτές οι αλλαγές στις φλεγμονώδεις αντιδράσεις των Τ κυττάρων μεταφράζονται σε μειωμένη σοβαρότητα της νόσου», αναφέρει ο Calabresi. «ωστόσο, άλλες κλινικές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη για να προσδιοριστεί αν κάτι τέτοιο ισχύει».