22-02-2016
Η οικονομική ανασφάλεια προκαλεί σωματικό πόνο

photo

Οι άνθρωποι που αισθάνονται ότι η οικονομική προοπτική τους είναι επισφαλής μπορεί πραγματικά να βιώσουν περισσότερο σωματικό πόνο από εκείνους που αισθάνονται οικονομικά ασφαλείς, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά έξι μελέτες απέδειξαν  ότι η οικονομική ανασφάλεια προκαλεί σωματικό πόνο, μειώνει την αντοχή σε αυτόν και προβλέπει την κατανάλωση μη συνταγογραφούμενων αναλγητικών. Η σύνδεση αυτή μπορεί να οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, στην αίσθηση της έλλειψης ελέγχου της ζωής του ατόμου, υποστηρίζουν οι ερευνητές.

Οι επιστήμονες παρατήρησαν δύο συνυπάρχουσες τάσεις: αυξανόμενη οικονομική ανασφάλεια και αύξηση των αναφορών φυσικού πόνου και υπέθεσαν ότι αυτές οι τάσεις θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να συνδέονται βάσει του εήξης μηχανισμού: Τα συναισθήματα της οικονομικής ανασφάλειας προκαλούν στους ανθρώπους μια αίσθηση έλλειψης ελέγχου στη ζωή τους, η οποία, με τη σειρά, μπορεί να ενεργοποιεί ψυχολογικές διεργασίες που σχετίζονται με το στρες, το φόβο και το άγχος. Αυτές οι ψυχολογικές διεργασίες έχει αποδειχθεί ότι έχουν παρόμοιους νευρικούς μηχανισμούς με αυτούς του πόνου. Και τα ευρήματα της έρευνάς τους, υποστηρίζουν τις αρχικές υποθέσεις τους.

Δεδομένα 33.720 ατόμων αποκάλυψαν ότι τα νοικοκυριά στα οποία και οι δύο ενήλικες ήταν άνεργοι κατανάλωσαν 20% περισσότερα μη συνταγογραφούμενα παυσίπονα το 2008, σε σύγκριση με τα νοικοκυριά στα οποία εργαζόταν τουλάχιστον ένας ενήλικας. Επιπλέον, μια online μελέτη, σε 187 συμμετέχοντες έδειξε ότι δύο παράμετροι της οικονομικής ανασφάλειας -η προσωπική ανεργία και η ανασφάλεια  σε κρατικό επίπεδο- συσχετίστηκαν με αναφορές πόνου από τους συμμετέχοντες.

Σε μια άλλη online μελέτη, οι συμμετέχοντες που ανακάλεσαν στη μνήμη τους μια περίοδο οικονομικής αστάθειας ανέφεραν σχεδόν το διπλάσιο σωματικό πόνο από ό, τι οι συμμετέχοντες που θυμήθηκαν μια οικονομικά σταθερή περίοδο. Αυτό το μοτίβο των ευρημάτων παρέμεινε σταθερό ακόμα και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη τους και άλλους παράγοντες - όπως η ηλικία, το καθεστώς απασχόλησης και τα αρνητικά συναισθήματα.

Επιπλέον, μια μελέτη έδειξε ότι η οικονομική ανασφάλεια μπορεί να συνδέεται και με αντοχή στον πόνο. Όταν οι ερευνητές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες φοιτητές να σκεφτούν σχετικά με μια αβέβαιη αγορά εργασίας έδειξαν μείωση στην αντοχή του πόνου, η οποία μετρήθηκε με βάση το χρόνο που θα μπορούσαν άνετα να κρατήσουν το χέρι τους μέσα σε έναν κουβά με παγωμένο νερό. Αντίθετα, οι φοιτητές στους οποίους ζητήθηκε να σκεφτούν ότι εισέρχονται σε μια σταθερή αγορά εργασίας δεν παρουσίασαν κάποια αλλαγή στην αντοχή στον πόνο. Και οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο βαθμός στον οποίο οι συμμετέχοντες θεωρούσαν ότι έχουν τον έλεγχο της ζωής τους βοήθησε στην εξήγηση για τη σχέση μεταξύ των συναισθημάτων οικονομικής ανασφάλειας και των αναφορών φυσικού πόνου.

«Δείχνοντας ότι ο σωματικός πόνος έχει ρίζες στην οικονομική ανασφάλεια και την αίσθηση της έλλειψης ελέγχου, τα τρέχοντα ευρήματα προσφέρουν ελπίδες για αναχαίτιση της συναισθηματικής κατάπτωσης που ξεκινά από την οικονομική ανασφάλεια και παραγωγή ενός νέου, θετικού κύκλου ευημερίας και μιας  χωρίς πόνο εμπειρίας», καταλήγουν οι ερευνητές.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Psychological Science.