22-05-2017
HepaCtion: Συμμαχία δράσης για την ηπατίτιδα C

photo

 

Καθώς η Ηπατίτιδα C αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα με περίπου 185 εκ. ασθενείς -τα ελληνικά δεδομένα αναφέρουν περίπου 135.000 έως 160.000 πάσχοντες-είναι φανερή η ανάγκη για άμεση ανάληψη δράσης και ένταξη στις προτεραιότητες της Πολιτείας και των φορέων Υγείας της συστηματικής μέριμνας για τη θεραπεία της Ηπατίτιδας C.

Κατανοώντας την ανάγκη για συλλογική δράση, πριν ένα χρόνο, συστάθηκε η Ομάδα εμπειρογνωμόνων HEPACTION, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και -ει δυνατόν- εξάλειψη της νόσου, στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα, η Ομάδα HEPACTION αποτύπωσε και ανέλυσε σε βάθος τα προβλήματα και τις αδυναμίες του Ελληνικού συστήματος υγείας, για να συνδράμει στη διαμόρφωση ενός ορθού πλαισίου πολιτικής της υγείας.

 

Ο ιός εκριζώνεται - η εξάλειψη της νόσου είναι εφικτή

Αν και τα επιστημονικά δεδομένα κάνουν πλέον λόγο για ιό που μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα νέα αποτελεσματικά φάρμακα, που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στη φαρέτρα των γιατρών, η πολιτεία χορηγεί αυτές τις (ακριβές ομολογουμένως) θεραπείες μόνο σε προχωρημένου σταδίου ασθενείς και έτσι δεν υπάρχει πρόληψη, για το μεγαλύτερο όγκο των ασθενών, στους οποίους δίνονται φάρμακα λιγότερο αποτελεσματικά με περισσότερες παρενέργειες, κάτι που εμποδίζει τη συμμόρφωσή τους και διαιωνίζει το φαύλο κύκλο.

 

Να εφαρμοστεί η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων

«Σε προχωρημένο στάδιο, το μέσο κόστος ανά ασθενή εκτοξεύεται», σημειώνει ο κ. Κυριάκος Σουλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας στο Παν/μιο Πελοποννήσου. «Σήμερα, πληρώνουμε ακριβά για τη θεραπεία λίγων ασθενών, ενώ θα μπορούσαμε να θεραπεύσουμε πολλούς περισσότερους και με λιγότερα χρήματα». «Άρα το θέμα μας δεν είναι να έχουμε περισσότερους πόρους αλλά να αξιοποιούμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τους ήδη υπάρχοντες».

 

Ποια είναι η HEPACTION

Η HEPACTION είναι μια δραστήρια ομάδα εργασίας, που απαρτίζεται από εκπροσώπους φορέων και εμπειρογνώμονες με πολυετή θητεία στον χώρο της χρόνιας Ηπατίτιδας C. Οι συμμετέχοντες  φιλοδοξούν να συνδράμουν στη διαμόρφωση ενός ορθού πλαισίου πολιτικής της υγείας για την εξάλειψη της νόσου στην Ελλάδα.

 

Η ομάδα ξεκίνησε το έργο της πριν από ένα περίπου χρόνο. Ο  πρώτος στόχος τους ήταν να γίνει μια καταγραφή των προβλημάτων και των αδυναμιών του Ελληνικού συστήματος υγείας και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με ηπατίτιδα C ως προς την πρόσβαση τους σε υπηρεσίες υγείας, δομές και φαρμακευτική αντιμετώπιση. Με γνώμονα αυτή τη καταγραφή  θα καταθέσουν τεκμηριωμένες προτάσεις για τη δραστική αντιμετώπιση της νόσου.

 

Ποια είναι τα άμεσα σχέδια της HEPACTION

Η HEPACTION θέτει υπόψη τα διεθνή και εγχώρια δεδομένα και ζητά από την ελληνική Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε διαβούλευση, με την κάτωθι ιεράρχηση για:

1.        τη θέσπιση προγραμμάτων ενημέρωσης πρόληψης για τον Ελληνικό Πληθυσμό

2.        την αποζημίωση των διαγνωστικών εξετάσεων ώστε να διευκολυνθεί η έγκαιρη διάγνωση του πληθυσμού και συγκεκριμένα οι εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις που είναι απαραίτητες για τη σταδιοποίηση των ασθενών (ελαστογραφία ήπατος για τον προσδιορισμό του βαθμού ίνωσης) και τον προσδιορισμό της κατάλληλης θεραπείας (εξετάσεις προσδιορισμού γονοτύπου ιού και ποσοτικός προσδιορισμός HCV RNA)

3.         την αύξηση της πρόσβασης των ασθενών στις νεώτερες θεραπευτικές επιλογές, διευρύνοντας τα κριτήρια για τους ασθενείς που μπορούν να λάβουν τις νέες θεραπείες ίασης, υιοθετώντας τις πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών

4.        την αξιοποίηση της πρόσφατης έναρξης της υποχρεωτικής καταγραφής όλων των ασθενών με ηπατίτιδα C που λαμβάνουν θεραπεία (HCV registry) που θα δώσει ακόμη πιο αξιόπιστα στοιχεία στον ΕΟΠΥΥ για το φορτίο της νόσου και τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου των θεραπειών σε πανελλήνιο επίπεδο.

 

 

photo