27-06-2016
Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση (video)

 

 

Ο Μαιευτήρας Γυναικολόγος Χάρης Χηνιάδης, ειδικός στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση και τη Λαπαροσκόπηση, μιλά για τον Τροποποιημένο Φυσικό Κύκλο στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση, στην Ημερίδα Εξωσωματικής και Εμβρυολογίας του Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ, το 2016.